QR Kody Słownik QR kody | Kody kreskowe - Słownik

1.

Rodzaj dwuwymiarowego kodu kreskowego wynalezionego przez japońskie przedsiębiorstwo DENSO w 1994, na potrzeby przemysłu samochodowego. DENSO posiada również znak towarowy jak i prawa do strony QR Code . Nazwa QR pochodzi od angielskich słów „Quick Response” i wolnym tłumaczeniu oznacza, że kod jest szybko odczytywany.  Kod składa się zwykle z małych elementów kwadratowych które są rozrzucone na powierzchni kwadraty. Moduły (zwane tutaj również elementami lub segmentami) mogą przyjmować kolor jasny, albo ciemny w zależności od kodowanej informacji(Kolor jasny 1 albo 0 w zależności od parzystości linii, w której występuje, podobnie dla koloru ciemnego).  Dzięki zastosowaniu mechanizmu maskowania oba kolory modułów są rozrzucone na powierzchni kodu w miarę równolegle. Dodatkowo, w kodzie występują 3 elementy synchronizujące, zwykle duże ciemne kwadraty , otoczone jasną ramką, a następnie ciemną. Służą one do złapania orientacji przez skanery. W zależności od wersji kod ma różne rozmiary poczynając od 21x21 modułów do 177x177 modułów. Zdefiniowane to jest przez standard, który definiuje kody od wersji 1 do wersji 40. Kod o rozmiarze 21x21 modułów jest wersją 1, a 177x177 modułów wersją ostatnią czyli 40. Każda wyższa wersja względem poprzedniej rośnie co 4x4 moduły. Standard nie definiuje samej wielkości elementów tylko ich ilość. Najniższa wersja służy do zapisania najmniejszej ilości informacji, najwyższa największej. Dodatkowo dzięki istnieniu mechanizmu korekcji dopuszczalne jest odzyskanie od 7% do aż 30% uszkodzonych danych.  QR kod umożliwia zapisanie numerów, znaków alfanumerycznych, czystych danych binarnych , znaków Kanji( został wymyślony w Japonii, więc wspiera ten alfabet), posiada również tryb mieszany.

2.

Inaczej kod paskowy (z ang. barcode), jest sposobem zapisu danych(głównie cyfr) w sposób graficzny. Składa się z białych i ciemnych elementów graficznych, których sposób ułożenia zdeterminowany jest przez algorytm kodujący. Posiada w sobie zaszyty mechanizm korekcji błędów, oznacza to, częściowo zniekształcony czy uszkodzony kod może być nadal odczytany przez czytniki elektroniczne. Kod kreskowy służy głównie w celach identyfikacyjnych produktów w logistyce czy handlu.

Pod względem wymiarów kody kreskowe można podzielić na :

 • Jednowymiarowe 1D czyli paskowe , dane zapisane są na kreskach.
 • Dwuwymiarowe 2D piętrowe , dane zapisywane są tak samo jak w kodach 1D, ale istnieje kilka wierszy.

 • Dwuwymiarowe 2D matrycowe – np. QR code – Do zapisu danych nie wykorzystuje się już kresek, ale już inne figury geometryczne, np. jasne i ciemne kwadraty.

Pod względem danych zapisywanych w kodach, można je podzielić na numeryczne i alfanumeryczne( takie które pozwalają na zapisywanie również liter). Po więcej informacji odsyłamy do wikipedii - Kod kreskowy

Najbardziej znanymi kodami paskowymi są kody europejskie EAN (Europa) a w stanach  UPC (Ameryka Północna).

3.

Jedna z 40 wersji kodu QR. Poczynając od wersji 1 kod zawiera 21x21 modułów, kończąc na wersji 40 kod zawiera 177x177 modułów. Każda kolejna wersja różni się w porównaniu z poprzednią o 4x4 modułu. Wersja kodu determinuje ilość modułów, ale nie już ich wielkość. Jako że ilość modułów jest ściśle związana z ilością danych jakie można zapisać, a ściślej im mniejszy kod, tym mniej informacji zawiera. Wersja 1 zawiera najmniej danych, wersja 40 najwięcej. Nie wszystkie modułu kodują informację, część służy do zapisu korekcji błędów i synchronizacji. Poniżej przedstawiono ilość informacji zapisanych w kodzie w zależności od jego wersji (na podstawie Kod QR)

 • Wersja 1 - 21x21 modułów - 152 bitów(korekcja 7% L), 128 bitów (korekcja 15% M ), 104 bity ( korekcja 25% Q), 72 bity (korekcja 30% H)
 • Wersja 10 -57x57 modułów - 2190 bitów (7% L), bitów 1730 (15 % M), 1230 bitów (25% Q ), 976 bitów (30% H)
 • Wersja 20 - 97x97 modułów - 6888 bitów ( 7% L) , 5352 bitów (15%), 3880 bitów (25% Q), 3080 bitów (30% H) 
 • Wersja 30 - 137x137 modułów -  13880 bitów (7% L), 10984 bitów (15% M), 7880 bitów (25% Q), 5960 bitów (30% H)
 • Wersja 40 - 177x177 modułów - 23648 bitów (7% L), 18672 bitów (15% M), 13328 bitów (25% Q), 10208 bitów (30% H)


4.

Kod QR ze stałym linkiem www, którego zawartość można zmieniać, albo dokonywać przekierowania HTTP 301 Moved Permanetly na inną stronę www. Jest to rozwiązanie oferowane przez wiele serwisów komercyjnym np. http://goqr.me/ . Kod można konfigurować w panelu użytkownika i przekierowywać go na inne treści. Np. ustawić go na film na youtube, profil na fb czy stronę firmową. Zwykle rozwiązaniu temu towarzyszy zbieranie statystyk odnośnie ilości skanów i profilu osób skanujących. Jest to rozwiązanie bardzo popularne w marketingu, ponieważ umożliwia pomiar skuteczności kampanii reklamowej.

5.

Kod QR z statyczną treścią, której nie można zmienić przez cały cykl życia kodu. Np. wskazujący na stały link, adres email czy sms. Taki typ kodu jest stosowany w identyfikowaniu produktów i generowaniu masowym.

6.

Jeden z 3 segmentów kodu QR , zwykle składający się z czarnego kwadratu o średnicy 3x3 , następnie białej ramki 5x5, otoczonej czarną ramką 7x7 elementów. Segmenty synchronizujące znajdują się w w lewym górny i dolnym rogach, oraz w prawym górnym rogu. Czasami nazywany jest z ang. findern pattern. Każdy z tych modułów służy do oznaczenia orientacji kodu QR w skanerze i co za tym idzie łatwiejszego i szybszego jego odczytania. W serwisie istnieje możliwość doboru wyglądu modułu synchronizującego. Poprzez dobór kształtu zewnętrznej jak i wewnętrznej krawędzi spośród 12 opcji, użytkownik ma możliwość wyboru, spośród 12*12 = 144 opcji. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru kolorów, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej krawędzi.

7.

Podstawowy element, z którego składa się kod QR, zwykle kwadratowy i występujący w kolorze czarnym albo białym. Element, bywa również nazywany modułem, albo segmentem. Koduje najmniejszą ilość informacji czyli jeden bit. Kolor biały koduje 1, czarny 0 w zależności w której linii kodu się znajduje. Z kolorem czarnym jest odwrotnie. Element kodu QR koduje zarówno bity informacji, jak i korekcji, dodatkowo służy do zapisywania informacji o wersji kodu, oraz bitów synchronizacji. W serwisie istnieje możliwość wybory wyglądu elementu kodu kreskowego z pośród kilku opcji, np. można użyć elementu okrągłego albo łezki. Dodatowo istnieje możliwość wyboru jego koloru.

8.

Kod QR, z zapisanym adresem bitcoin. Po odczytaniu przez oprogramowanie skanujące zwykle przekierowuje do domyślnej aplikacji obsługiwującej płatności bitcoin.

9.

Zwykły kod QR zawierający informację tekstową, np życzenia walentynkowe, informację marketingową czy informację ułatwiającą orientację w mieście czy muzeum.

10.

Zawiera informację o parametrach sieci WIFI. Czyli rodzaj sieci, jej nazwę oraz hasło dostępu do sieci. Zwykle po odczytaniu go przez oprogramowanie skanujące, przekierowuje użytkownika do panelu autoryzacyjnego sieci WIFI i pyta użytkownika o zgodę na połączenie. W znacznym stopniu ułatwia dzielenie się parametrami sieci, np w hotelu.

11.

Kod zawierający pozycję gps, danego miejsca w przypadku naszego serwisu jest to link do google maps. Zwykle po odczytaniu tego kodu, otwiera się aplikacja domyślna do obsługi nawigacji, albo przeglądarka. Czasami są udostępnione opcje nawigacyjne, użytkownik pytany jest o punkt startowy aby rozpocząć nawigowanie.

12.

Kod QR z zapisaną wizytówką w formacie VCard . Po zeskanowaniu kodu przez skaner pojawia się domyślna aplikacja obsługująca kontakty z prośbą o autoryzację zeskanowanego kontaktu. Jest to bardzo przydatny i szybki sposób przekazywania wizytówek.

13.

Kod kreskowy z adresem email i ewentualną jego treścią, po zeskanowaniu kodu przez oprogramowanie, pojawia się domyślny klient poczty z potwierdzeniem wysłania maila do adresata. Użytkownik w każdej chwili może zmienić treść maila.

14.

Kod zawierający link do zasobu sieci www. Np. filmu na youtube, profilu na fb, tweeta, bloga, czy strony firmowej. Zwykle po zeskanowaniu pojawia się domyślna przegladarka, z prośbą o potwierdzenie wejścia do danej lokalizacji.

15.

Działa podobnie jak kod email, tyle że umożliwia wysłanie SMSa, po zeskanowaniu skaner uruchamia domyślny klient sms, z polem adresata podanym w kodzie oraz z ewentualną wypełnioną treścią SMSa, użytkownik może w każdej chwili zmienić pole treści SMSa i oczywiście po potwierdzeniu go wysłać.

16.

Kod QR, z logo znajdującym się na jego powierzchni w dowolnym miejscu, np. w środku. Logo wprowadza celowe zakłócenie do kodu kreskowego, które można skorygować odpowiednim poziome korekcji. Kod z logo od razu sugeruje użytkownikowi z jakim rodzajem kodu ma do czynienia. Np. logo youtube sugeruje, że kod zawiera adres www do filmu youtube, logo fb sugeruje np. profil na facebook. Logo ma duże znaczenie w marketingu, można go użyć np. do promocji swojej marki. Kod z logo ma o wiele większe prawdopodobieństwo, że zostanie zeskanowany, gdyż w sposób naturalny przyciąga uwagę w porównaniu do zwykłych kwadratowych czarno-białych kodów. W serwisie, użytkownik może wybrać spośród ponad 100 ikon, które są darmowe również w użytkowaniu komercyjnym. Użytkownik może wybrać odpowiedni stopień przejrzystości ikony oraz jej rozmiar, spośród 3 predefiniowanych opcji. Ważnym jest aby pamiętać, że wraz z tworzeniem kodu z logo powinno się dobrać odpowiedni współczynnik korekcji.


17.

Właściwie Kodowanie korekcyjne Reeda-Solomona  – to system korekcji błędów (ECC) powszechnie stosowany w elektronice. Zarówno do zapisywania/odczytywania danych jak i ich przesyłania. System działa w taki sposób że informacja zapisywana jest w sposób nadmiarowy, który pozwala na wykrycie błedu i ewentualne jego skorygowanie, w zależności od ilości błędów w informacji. Stosuje się ją w nośnikach danych jak płyty CD, DVD, Blu-ray, W systemach plików, w pamięciach flash, systemach transmisyjnych  (DSL i WiMAX), w telewizji i radiu cyfrowym (DVB i ATSC) i wielu innych miejscach.

18.


Jeden z czterech poziomów korekcji kodu QR, określający ile danych można odzyskać z uszkodzonego kodu kreskowego.

 • L z angielskiego LOW – 7%.
 • M – z angielskiego MIDIUM – 15%.
 • Q – z angielskiego QUARTER – 25%.
 • H -z angielskiego HIGH – 30%.

Poziom L służy do zapisania największej ilości danych , z jednoczesną najmniejszą odpornością na błędy.


19.

Oprogramowanie na smartfon/tablet, lub  specjalne urządzenie elektroniczne potrafiące odczytać kod QR. Większość programów na smartfona, delektuje dane, które zostały zdekodowane i uruchamia domyślne aplikacje służące do dalszego ich przetwarzania. Np. po zeskanowaniu kodu QR z adresem email, zostanie otwarty domyślny klient poczty z prośbą o wysłanie maila.

20.

Oprogramowanie online, na komputer pc, smartfon lub tablet pozwalające na utworzenie kodu QR. Zwykle posiada możliwości generowania kodów do różnych typów danych np: kodu do smsa, maila, gps, vCard, tekstu, linku, bitcoin. Generuje różne wersje kodu od 1 do 40 w zależności od pola danych, pozwala na wybór wielkości kodu, czasem na dobór jego wyglądu i koloru. Pozwala na pobranie kodu w kilku formatach graficznych.